Certifikáty

Certifikát o plnení vyhradenej povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou.